Ravnsborg kampagnen

Ravnsborg kampangen er en videre fortælling på den gamle torsdags kampangen, hvor vi bygger videre på den del af Talansar. Vi håber derfor at I vil tage godt imod den.

Da vi føler at Ravnsborg Kampagnen stoppede brat og mange måske går og gerne vil spille deres gamle karakter færdig, vil vi gerne give dig chancen. Ønsker du derfor at spille på din gamle karakter fra før vi fik nyt regelsæt, så tag dit karakterark med og så snakker vi om det og ser om det kan lade sig gøre.