Fredag

Tidspunkt

Beskrivelse

Kl. 19

Ankomst og check-in

Kl. 20

Fælles briefing

Kl.21

Scream – Live Scenarie